Tanévnyitó ünnepély

E-mail Nyomtatás PDF

MEGHÍVÓ

 

A Törteli Szent István Király Általános Iskola pedagógusai szeretettel meghívják a

Kedves Szülőket, a Tanulóifjúságot és az érdeklődőket a

2016-2017-es tanév ünnepélyes tanévnyitójára.

Időpont: 2016. augusztus 31. (szerda) 17.00 óra

Helye: Sportcsarnok

18.00-tól a MŰFÜVES PÁLYA átadására kerül sor

Kérjük, hogy a leendő 1. osztályosok a Tulipán Óvoda udvarán gyülekezzenek 16.45-kor. Őket hagyományainkhoz hűen, a 8. osztályos diákok és az óvó nénik kísérik át az iskolába.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

                                                                  Radicsné Sáfrán Erika

 

                                                                  igazgató

Módosítás: ( 2016. augusztus 24. szerda, 08:16 )
 

Rákóczi emlékév

E-mail Nyomtatás PDF

 Iskolánkban lezárult a Rákóczi-emléktanév programsora

Iskolánkban kiemelt nevelési feladatunknak tekintjük a haza, a szülőhely múltjának és jelenének megismertetését tanulóinkkal, a nemzeti hagyományok ápolását, megbecsülését, a hazaszeretet érzésének felébresztését.A magyar történelem nagy alakjainak bemutatásával célunk, a hazafias érzelmekre nevelés.

 

Ebben a tanévben II. Rákóczi Ferenc születésének 340. és halálának (2015-ben) 280. évfordulója alkalmából iskolai programjainkat, vetélkedőket, rendezvényeket ennek az évfordulónak a vezérfonalára fűztük.

Az emléktanév mottójául II. Rákóczi Ferenc örökérvényű gondolai szolgáltak:

 

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon,

hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földönélhetnek.

Őrizzék meg értékeit és emlékeit! Beszéljenek róla úgy, minthakincs lenne!”

 

Rendezvények sorát szerveztük, azzal a céllal, hogy tanulóink folyamatosan szerezhessenek a kötelező ismereteken túl még alaposabb tudást a Fejedelem életéről és az általa vezetett szabadságharc eseményeiről.

Novemberben, a Kazinczi szépkiejtési versenyen nyitottuk a sort, melynek kötelező szövegeit Rákóczi-mondákból választottuk. Januárban kuruc zászlókat, és életrajzi tablókat készítettek a 6. 7. 8. évfolyamosok, majd verses csatakiáltások készültek a közelgő történelmi vetélkedőre. Ezek elkészülte után a rajz órákon kuruc-kori viseleteket, zászlókat, életképeket, fegyvereket, valamint Rákóczi- portrékat rajzoltak, festettek fölső tagozatosaink. Munkáikból márciusban kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján.

A történelmi vetélkedőt február végére tettük, melyben a résztvevő csapatok szép alkotásaik és költői képességeik mellett tárgyi tudásukkal is bemutatkozhattak a történelmi totó kitöltésével. Ezt követte egy mozaikkép kirakása, végül pedig kuruc-nóták fölismerése volt a feladat. A hatfős csapatok közül az

első helyezést a 7.b,

másodikat a 7.a,

harmadikat a 6.a osztály csapata érte el.

 

Márciusban felkészítő órát tartottunk azoknak a 6. 7. és 8. évfolyamosoknak, akik jelentkeztek a „Fejedelmi utakon” című kirándulásunkra. Ismertettük utazásunk céljait, áttekintve II. Rákóczi Ferenc életútját és a nevezetes helyszínek eseményeit.

Április 7-8-án 15 tanulóból és 3 kísérő tanárból álló iskolai küldöttségünk valamint 4 felnőtt családtag kísérőnk ellátogatott Kassára, Sárospatakra, Ónodra, bejárni a Fejedelem életének, munkásságának e három, jelentős állomását. Halála 281. évfordulóján koszorút helyeztünk Kassán, a Szent Erzsébet Dóm kriptájában Rákóczi hamvaihoz, valamint a Sárospatakon álló lovasszobrához. Kassán ellátogattunk a száműzetés éveiben otthont adó rodostói házának pontos másolatába, ahová Rákóczi által készített eredeti bútorokat, faburkolatokat és ablakkereteket hoztak haza, illetve építettek be az elhivatott egykori tisztelők.

Utazásunk megvalósulásához Godó Tibor polgármester úr által jelentős önkormányzati segítséget kaptunk, melyet ez úton is köszönünk!

Búcsúsné Vágó Éva élelmezésvezetőnek és a konyha minden dolgozójának a finom útravaló élelmiszercsomagot köszönjük meg.

Köszönetet mondunk Murvai Csabának is, aki szép video-filmet állított össze emlékutunk pillanataiból. Munkáját a tortelsuli.hu honlapon megtekinthetik az érdeklődők.

 

A Rákóczi emlékév tiszteletére április 27-én délután népdaléneklő versenyt rendeztünk az alsó tagozatos diákok számára.

A válogató fordulót megtartották az osztályok énekórán. A legrátermettebb és legbátrabb tanulók vállalták a megmérettetést évfolyamtársaikkal. Először minden gyermek a kötelező, majd a szabadon választott dalt mutatta be.

Amíg a zsűri tanácskozott, Németh Ambrusné igazgatóhelyettes és Kovácsné Gőz Ágnes ének tanárnő megtanította a Csínom Palkó, Csínom Jankó kezdetű dalt, s megemlékezett II. Rákóczi Ferencről, születésének és halálának évfordulója alkalmából.

A közös éneklés után a zsűri az első 3 helyezettnek oklevelet, a többi versenyzőnek emlék-lapot adott át.

Dicséretképpen álljon itt nevük!

1. évfolyam

I. Topai Amina Léna

II. Balogh Hajnalka


m:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal">III. Nyúzó Tibor

 

2. évfolyam

I. Balogh Noémi

II. Szabó Dóra Éva

III. Csépe Enikő

 

3. évfolyam

I. Ézsiás Edina

II. Nick Zoé

III. Igaz Kristóf

 

4. évfolyam

I. Pál Cintia

II. Váradi Kamilla

III. Budavári Ida

 

A programsorozat részeként Szép kiejtési – versenyt hirdettünk a 3. 4. osztályos tanulók számára.

A vezérlőfejedelem tiszteletére, Lengyel Dénes – Magyar mondák a török és a kuruc korból c. könyvéből választottuk Rákóczihoz kapcsolódó mondákat, melyet a tanulóknak helyes kiejtéssel és lehetőleg hibátlanul kellett felolvasni.

Rövid felkészülés után a gyermekek egyenként felolvasták a mondákat. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert a versenyzők gyönyörűen olvastak, amivel nagy örömet okoztak mindenkinek.

Amíg az eredmények megszülettek, addig a Tenkes kapitánya c. filmből láthattunk egy vidám részletet.

Lengyel Dénes könyvét jó szívvel ajánljuk a gyermekeknek. A könyvet az iskolai könyvtárból ki tudják kölcsönözni.

Eredmények:

3. évfolyam

I. Bakos Gerda Kata             3. b.

II. MicsinaiAndrea               3. a.

III. Nagy Ramóna                  3. a.

III. Nick Zoé                          3. b.

 

 

 

4. évfolyam

I. Miklós Virág                  4. a

II. Duka Dominik                4. a.

III. StummerLászló           4.c.

III. Nana Petra                     4. b.

 

Május 4-én érkezett iskolánkba Nagy Csaba tárogatóművész, aki „…Hej, Rákóczi, Bercsényi…” című előadásán megismertette tanulóinkkal azt a hangszert, amely a Rákóczi- szabadságharc emblémái közé emelkedett. Összehasonlíthattuk az eredeti kisebb méretű és a ma használatos kiforrottabb változat hangját. Megszólaltak rajtuk a csaták jelzéseitől kezdve a vidám és szomorú kuruc nóták is. A rendkívüli irodalom-történelem- és énekórán Jancsovics Ákos, nyolcadik osztályos tanulónk elmondta Petőfi Sándor: Rákóczi című versét. Az előadás Rákóczi nótájával és a jól ismert Rákóczi induló egy változatával zárult. A zenetörténeti utazással sikeresen befejeződött a tanévet átívelő programsorunk, mellyel igyekeztünk méltóképpen megemlékezni hazánk egyik legnagyobb történelmi személyéről, II. Rákóczi Ferencről.

 

 

Az emlékév sikeres megvalósulásáért minden közreműködőnek és jóakarónak köszönetet mondunk!

Káldiné Megyeri Éva             Perlakiné Somodi Gabriella               Bíróné Kincses Ágnes

            tanár                                       tanító néni                                          tanító néni

 

Radicsné Sáfrán Erika

 

igazgató

 

 

Módosítás: ( 2016. június 11. szombat, 09:31 )
 

Matematikai Híradó

E-mail Nyomtatás PDF

 Matematikai Híradó! 

„Matematika Mindenkinek!” címmel, kompetencia alapú levelező matematika versenyt hirdettünk az 5., 6., 7. évfolyamos tanulók számára.

A verseny 5 fordulóból állt. A feladatlapok 10 feladatot tartalmaztak, melyek közül az első 5 feladat könnyebb, egyszerűbb feladat volt, a másik fele nehézségében és felépítésében is hasonlított az országos kompetenciamérésen illetve a központi felvételin szereplő nehezebb feladatokhoz.

A verseny célja a kompetencia alapú oktatás illetve a kompetencia alapú feladatsorok további népszerűsítése, a diákok „rászoktatása” a valóságközeli feladatok megoldására illetve az Országos kompetenciamérés eredményeinek javítása, és a központi felvételire történő felkészülésének segítése.

Májusban minden 6. és 8. osztályos gyermeknek országos kompetenciamérésen kell résztvennie.

Próbálunk minden segítséget megadni tanulóinknak, hogy sikeresek legyenek.

Ezúton is köszönöm kolléganőim segítő munkáját!

Az alábbi tanulók okleveleket kaptak szép eredményükért és kitartó munkájukért. Gratulálunk!

A verseny eredménye J

5. évfolyam                          6. évfolyam                       7. évfolyam  

    1. Burai Miklós Jenő                     1. Czeróczki Dóra                  1. Burai Bettina

    2. Nagy Vanessza Magdolna         2. Pap Zsombor                      2. Balogh Dominika

    3. Angyal Virág                             3. Kókai Ákos                        3. Bekő Dávid és

   Tabajdi József Imre

 

                                                                                                                     Topai Sándor

                                                                                                             Munkaközösség vezető

 

Módosítás: ( 2016. június 11. szombat, 09:02 )
 

Tudásbajnokság

E-mail Nyomtatás PDF

 Országos döntős lett iskolánk végzős tanulója!

 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia az idei tanévben is megrendezte a Tudásbajnokság nagyszabású komplett országos tanulmányi levelező versenyét több tantárgyból.

A levelező verseny 6 fordulóból áll, melyre iskolánkból 1 alsós és 4 felsős tanuló jelentkezett.

A feladatsorok a problémamegoldó képességet, a kompetencia alapú tudást fejlesztik.

Az a tanuló, aki az első 5 forduló megoldásait határidőre beküldte megyei bajnoki fordulóra jelentkezhetett, melyek legjobbjai az országos döntőbe jutottak.

Április 15-én megyei döntőn vettünk részt

                       

Stummer László (4. osztály) Matematika     

                                               Tabajdi József Imre (7. osztály) Anyanyelv

                                               Halasi Pál(8. osztály)  Biológia

                                               Jurászik Bálint(8. osztály) Történelem

 

tanulókkal, melynek helyszíne a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola volt.

Az eredmények május 4-én nyilvánosságra kerültek.

Büszkék lehetünk diákjainkra, hiszen többségük az erős középmezőnyben végeztek.

Kiemelném Jurászik Bálint 8. osztályos tanulónk eredményét, aki Pest megyei 2. helyezésével ebben a tanévben is országos döntős lett.

Gratulálunk csodaszép eredményedhez.

Nagyon sok sikert kívánunk a május 28-án Szegeden megrendezendő országos döntőre.

Szorítunk Neked!

 

Topai Sándor

                                                                                              Bendegúz kapcsolattartó tanár

 

Módosítás: ( 2016. június 11. szombat, 08:52 )
 

Suli-gála

E-mail Nyomtatás PDF

 

Suli-gála

Iskolánk május 6-án, pénteken tartotta hagyományos jótékonysági Suli-gáláját. Ezen a rendezvényen tanulóink a szokott módon mutathatták meg tehetségüket.

A folyosókon is lehetett érezni az izgalmat, a tantermekből időnként furcsa hangok, dallamok szűrődtek ki, amikről sejteni lehetett, hogy ott éppen nem matek vagy történelem órákat tartanak.

Köszöntöttük az édesanyákat anyák napja alkalmából, láthattunk népi játékot, karate bemutatót, Rubik kocka kirakást, jelenetet, meghallgathattuk énekkarunkat, felcsendültek népdalok, angol nyelvű versek, furulyajátékok, mesék, táncok.

Gálánkat színesítette a ceglédi Tetz Alapfokú Művészeti Iskola zongora- és hegedű tanszékének hangversenye, mely bebizonyította, hogy diákjaink körében sok zenei tehetség is található. Két órás, színvonalas műsornak lehettünk tanúi, amit a kis tehetségeknek köszönhetünk.

Minden kedves vendégünknek köszönjük a támogatását! Külön köszönetet mondunk Bakosné Fehér Ditta SZMK vezetőnek és Jancsovics Pál helyi vállalkozónak az iskolánk, diákjaink javára felajánlott ajándékokért.

 

                                                                                                          Mihály Mária

                                                                                              Diákönkormányzatot segítő  

            tanár   

 

 

Happy-hét

E-mail Nyomtatás PDF

 Happy-hét

A május 2-6-ig intézményünk harmadik alkalommal vett részt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által hirdetett vízfogyasztást népszerűsítő Happy-Hét programjain. A benevezett iskolák nyereményjátékon is részt vesznek. Főnyereményként a legtöbb programelemet használó iskola 30 legaktívabb tanulóját és tanárait Kovács Lázár séf látja vendégül. Ezen a héten tanulóink a vízről hallhattak előadást, melyhez kapcsolódóan kvíz-tesztet töltöttek ki, filmet vetítettünk, palack-kitartó versenyt hirdettünk. Minden osztályban megválasztottuk a vízi-zsarukat, akik figyelemmel kísérték osztálytársaik vízfogyasztását. Azok a tanulók, akik kizárólag vizet ittak a nap végén a vízi-zsaruktól egy tombolaszelvényt kaptak, amelyekből a nyerteseket intézményünk Suli-gáláján sorsoltuk ki.

                                                                                                          Mihály Mária

 

Bozsik-foci

E-mail Nyomtatás PDF

 Bozsik-foci

2016. április 22-én gyönyörű tavaszi időjárás keretében zártuk az idei tanév Bozsik Intézményi Programot.

A tavaszi játéknapot a Törteli KSK sportpályáján tartottuk, melyen az óvodásoktól kezdve az általános iskola 8. osztályáig minden korosztály részt vett. A Bozsik Intézményi Programról azt kell tudni, hogy éves lebonyolítású, és minden évszakban rendeznek egy összejövetelt minden régiókban. A pénteki rendezvényen a kőröstetétleni iskola és a törteli óvoda is részt vett. Az intézményi programoknak a lényege, hogy a labdarúgás közelébe kerüljön minden gyerek, azok is akik nem járnak egyesületi edzésre, csak szeretnek focizni. Az ovisok igazából még különböző labdás versenyeket, technikai és koordinációs gyakorlatokat végeznek, majd az I. korcsoportban már fele részt megjelenik a foci is, a felső tagozaton meg szinte csak az van.

A tömegsport jellegűösszejövetelen eredményt nem szoktak hirdetni, hiszen ez nem erről szól, hanem a játéké a főszerep.

                                                                                                          Mihály Mária

 

 

Módosítás: ( 2016. június 11. szombat, 05:40 )
 

Anyák napja

E-mail Nyomtatás PDF

 „Te vagy a legdrágább ezen a világon…”

Hangzottak fel az anyák napi köszöntő szavai a községi ünnepségen.

 Május elsején lelkes kis diákjaink csoportja ünneplő ruhába öltözve köszöntötte a megjelent édesanyákat és nagymamákat szívet-lelket melengető, könnyeket előcsalogató versekkel, dalokkal. A gyermekek nagy izgalommal készültek erre a fellépésre, segédkeztek a műsor összeállításában. Köszönetemet szeretném kifejezni Mihály Mária kolléganőmnek a felkészülésben nyújtott segítségéért és a fellépő tanulóknak, hogy méltó módon képviselték iskolánkat szereplésükkel. A következő diákoknak köszönjük munkájukat: Kiss Máté, Sárik Gergő, Sebők Barnabás, Sebők Bálint, Farkas Zsanett, Szabó Dóra Éva, Kecskés Erika, Stummer László, Nagy Vanessza Magdolna, Burai Miklós Jenő.

Köszönjük a kedves közönségnek az odaadó figyelmet és a lelkesítő, elismerő tapsot.

Tóth Dénesné tanár néni

 

Fotó: Heti Hírek

 

Kéz a kézben

E-mail Nyomtatás PDF

 Kéz a kézben

„Az iskola akkor van jó helyen, ha a gyermek számára gyalogszerrel elérhető”

                                                                            (Gróf Klebelsberg Kuno)

A fenti idézet megalkotója bölcs ember lévén, felismerte a népiskolai rendszer megteremtésének szükségességét, hogy a vidéken élő emberek gyermekeihez is eljuthasson a tudás, a kultúra, és az bárki számára elérhető legyen.

Községünkben mind az óvoda, mind az iskola gyalogosan is könnyen megközelíthető. S ha már mindkét intézmény a falu központjában van, akkor érdemes ezt kihasználni: jó szakmai, intézményi kapcsolatot ápolni, kölcsönösen meglátogatni az ünnepélyeket, rendezvényeket, és az itt élő családok gyermekeinek fejlődését nyomon követni 3 éves kortól 14 éves korig intézményi keretek között.

 Egy pedagógus számára megerősítést adhat a tanítványai és a hivatása iránt érzett  elkötelezettségében, ha visszajelzést kap, hogy  a kezei közül kikerülő kisember az évek során hogyan fejlődik, mit vitt magával abból a tudásból,  amit nevelőjétől kapott.

Minden család életében nagy esemény, amikor iskolás lesz a gyermek, először lépi át az iskola küszöbét. Bár még tart az idei tanév, a kicsik izgalommal, a szülők némi aggodalommal várják az őszi iskolakezdést!

„A jó kezdés fél siker!” Az iskolai beiratkozás előtt Iskolába-csalogató programra hívtuk és vártuk a nagycsoportos óvodásokat. Az ovisokat és szüleiket az intézmény vezetője köszöntötte, majd arról beszélt, miért jó a mi iskolánkba járni. A leendő elsős tanító nénik bemutatkoztak, megismerkedtek a kicsikkel.

A 3. osztályos tanulók népi játékokkal, vidám énekkel kedveskedtek a megjelenteknek.

 

Játékosan is lehet nyelvet tanulni! Ezt az idei első osztályos tanulóink mutatták be angol nyelvű mondókákkal és játékokkal.

 

 

Hagyományosan minden év tavaszán ellátogatnak a tanító nénik az óvodába, hogy leendő első osztályosaikat alaposabban megismerhessék.

Ebben az évben is lehetőségünk nyílt arra, hogy két nagycsoportos óvodai foglalkozáson részt vehessünk. Az egyik csoportfoglalkozáson szem- és fültanúi lehettünk annak, hogy a mese felidézésekor mennyire szöveghűen, szinte szóról-szóra képesek a gyerekek a hallottakat visszamondani. A másik csoport a feldolgozott mese előadása alatt teljesen lenyűgözte a hallgatóságot.

Öröm volt látni, megtapasztalni, hogy mennyi ügyes, tájékozott kis emberfő készül az iskolánkba, hogy tudását tovább gazdagítsa, és elmélyedjen a betűvetés, a számolás, az olvasás rejtelmeiben.

Radicsné Sáfrán Erika igazgatónő a szülők számára készített, iskolánkat bemutató kiadványában jó néhány indokot felsorol arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők segítik tanulóinkat abban, hogy képességeiket használni tudó, sikeres felnőtté válhassanak:

        színes, otthonos, tanulóbarát osztálytermek

        kedvező, barátságos osztálylétszámok,

        a gyerekek képességeihez választott munkatempó

        csoportban tanulás

        számítógépek

        idegen nyelvtanulási lehetőség (angol, német)

        modern- és néptánc tanítás

        úszásoktatás, sportolási lehetőségek

        művészeti iskola tanszaki órái

        ha szükséges, speciális szakember (gyógypedagógus, logopédus)

        hivatásukat szerető, tettre kész tanító nénik, tanárok

(A mi iskolánk-  A Törteli Szent István Király Általános Iskola c. kiadványból)

Az iskolába beíratott, de még óvodába járó kisdiákjaink fogadására lelkesen készültek az első osztályba járó gyerekek és a tanító nénijük. Két délelőtti órán is megmutathatták a nagyobbak, hogy röpke egy év eltelte után hogyan fejlődött tovább a szókincsük, milyen ismereteket sajátítottak el matematikából, olvasásból, környezetismeretből. Az apró kezek is sokat ügyesedtek a készségtárgyak óráin.

Az együtt töltött foglalkozások végén színes papírforgókat kaptak ajándékba vendégeink.

Az óvó néniknek és a dadus néniknek is köszönetet mondtunk a sikeres fejlesztő, iskolára felkészítő munkájukért. Mi pedig hittel, reménységgel telve fogjuk meg a kicsi gyermekek kezét, átvezetve őket egy új életszakaszba.

Szeptember 1-jén pedig szeretettel várjuk közösségünk legújabb tagjait, és kívánunk a nyári szünetre kellemes pihenést, jó feltöltődést, hasznos időtöltést!

 

Mészáros Lajosné és Németh Ambrusné

     tanító néni              igazgatóhelyettes

 

A költészet napja

E-mail Nyomtatás PDF

 A költészet napja

 

Április 11-én, József Attila születésnapján, a költő iránti tiszteletből ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár „Mondj egy verset” címmel maratoni versmondást, versfelolvasást hirdetett. Iskolánk is meghívást kapott erre az eseményre. Kilenc felső tagozatos tanuló vett részt és szavalta el kedvenc versét Cegléden, ahová Koncz Margit, a törteli Déryné Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója is elkísért.

Délután Törtelen folytatódott a költészet napjáról a megemlékezés, Versmaraton címmel. Itt már nemcsak a felsősök, hanem az alsó tagozatos tanulók is szép számmal  szerepeltek. Nagy örömmel és lelkesedéssel mondták el a gyerekek a verseiket. Nemcsak a tanulók, hanem a felnőttek versmondásában is gyönyörködhettünk a költészet napján. Megköszönöm kollégáim lelkes felkészítő munkáját.

 

 Bakos Lászlóné

humánmk.vezető

 

          

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
1. oldal / 13

Sulinaptár

<<  Március 2017  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Névnap

Ma 2017. március 31., péntek, Árpád napja van. Holnap Hugó napja lesz.

Ki olvas minket?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa7
mod_vvisit_counterTegnap38
mod_vvisit_counterEzen a héten664
mod_vvisit_counterMúlt héten1580
mod_vvisit_counterEbben a hónapban7819
mod_vvisit_counterMúlt hónapban6482
mod_vvisit_counterÖsszesen529706

Véletlen képek

Partnerek